A+ A- A  


Hvala Vam na dostavljenoj prijavi!

Potrebna mi je vaša asistencija kako bih prijavio/la diskriminaciju, molim vas da me kontaktirate
Želim ostati anoniman/na
Ime i prezime
E-mail adresa
Kontakt telefon
Spol   
Godina rođenja
Ja sam   
Ko je žrtva diskriminacije
Gdje se dogodila diskriminacija
Adresa / naziv objekta
Opišite incident
Dodajte prilog (audio, foto...)
Upoznat/a sam s činjenicom da je BiH potpisala i ratifikovala UN-ovu Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom
Upoznat/a sam s činjenicom da je BiH usvojila Zakon o zabrani diskriminacije

Potrebna mi je vaša asistencija kako bih dostavio/la prijedlog, molim vas da me kontaktirate
Želim ostati anoniman/na
Ime i prezime
E-mail adresa
Kontakt telefon
Spol   
Godina rođenja
Ja sam   
Izaberite vrstu prijedloga
Opština na koju se odnosi
Opišite prijedlog
Dodajte prilog (foto, video...)
Upoznat/a sam s činjenicom da je BiH potpisala i ratifikovala UN-ovu Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom
Upoznat/a sam s činjenicom da je BiH usvojila Zakon o zabrani diskriminacije

Hvala Vam na dostavljenom prijedlogu!

Prijateljski web portali